Dance promo

Al 14 jaar promotie, op meer dan 1.000 dance evenementen. Marktleider in Nederland. Kwalitatieve magazines en de leukste promodames. Bij Dance Promo is niets ons te gek.


Lees meer

De website van Dance Promo wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin geeft Dance Promo geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, of waaraan wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website van Dance Promo staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten dan wel verwijzingen naar andere websites. Aangezien Dance Promo geen toezicht heeft op de inhoud van die andere websites draagt Dance Promo geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Dance Promo. Dance Promo sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade, onder meer aan computer hard- en software, en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dance Promo. Het is Dance Promo te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. Informatie van deze site mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Contact

Kopje koffie

Bent u benieuwd naar wat wij als promotiebureau voor uw bedrijf of dance evenement kunnen betekenen? Dance Promo is altijd in voor een leuke uitdaging en nieuwe samenwerkingen. Neem dus gerust contact met ons op. Via een telefonische intake of tijdens een gesprek op locatie (uiteraard onder het genot van een kopje koffie) kunnen we dan verder praten over uw wensen voor de promotie van uw dance concept.

Telefoonnummer: +31(0)6 3010 4488
Vragen: info@dancepromo.nl
Magazines: magazines@dancepromo.nl

BTW: NL154263023B1
KvK: 27293147
ABN-AMRO: 49.27.59.596
IBAN: NL32ABNA0492759596
BIC: ABNANL2A

Op alle werkzaamheden van Dance Promo zijn al onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Voornoemde voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder vermelding van KVK-nummer: 27293147.
Wij zullen u op eerste verzoek een exemplaar toesturen.